Chắc mọi người cũng biết những tính năng nổi bật của các phần mềm quản lý source code – một phần mềm rất quan trọng dành cho programmer , có thể nói “chỉ một cái mà chứa hết tất cả” khi nói đến các phần mềm quản lý source code. Hôm nay, mình xin giới thiệu phần mềm GIT hiện nay rất yêu chuộng ở trong team. mình chỉ đề cập vài thao tác cơ bản của git để các bạn tự quản lý code của riêng mình chứ không đi sâu vào vấn đề cài đặt hay […]