Tại công ty gumi Việt Nam, chúng tôi đã có rất nhiều dự án kết hợp với các công ty dược phẩm
Chúng tôi đang tập trung vào sản xuất ứng dụng MR2GO content được sử dụng cho iPad và máy tính bảng Android với các chức năng nội dung câu hỏi, MR chuyên ngành.
Và tất cả các nội dung sử dụng trong ứng dụng đều được sử dụng HTML5 để coding.

Face Recogniz là một ứng dụng time card hữu ích thực hiện trên iPad bằng cách nhận diện khuôn mặt tự động.

Dữ liệu hàng tháng của nhân viên, bạn có thể tải về CSV.

Phiên bản hiện tại của ứng dụng là bản α ,khách hàng có thể download từ iTunes, mà theo đó để đăng ký khuôn mặt của nhân viên

Bạn có thể sử dụng ứng dụng times card trong thời gian kinh doanh thực tế.

※chúng tôi sẽ theo thời gian để nâng cấp. Theo kế hoạch, đến cuối tháng cho phiên bản tiếp theo.