Xin chào, tôi là Hoshi

Bây giờ đã là Tháng 3 rồi nhỉ.
Vào thời gian này, Nhật bản đang những ngày quyết toán cuối năm, thậ[…]