Call us : 028-3930-2407

Monthly Archives: July 2014

Job Fair!!

初めまして、グミベトナムにインターンシップとして働いているタモンです。

先日、7/26にジョブフェアが行われました。日本で言う、合同企業説明会です。
そこで、私たちグミベトナムもブースを出しました。このイベント前日まで、社員総出でイベントの準備に取り掛[…]

By |July 28th, 2014|All Blogs, Staff Blog|Chức năng bình luận bị tắt ở Job Fair!!

Gumi Viet Nam tham gia hội chợ việc làm

Gumi Viet Nam đã tham gia vào hội chợ việc làm vào ngày 26/7。

Đây là một buổi hội họp giữa các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đã có rất nhiều người đến tham quan và dành nhiều sự quan tâm thích thú đối với Gumi Việt Nam。

Từ bây giờ hy vọng có thể thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty và Gumi Việt Nam sẽ có thêm nhiều nhân viên ưu tú.

↓Các sinh viên thì háo hức nghe về công ty。Các nhân viên thì nhiệt tình giải thích về Gumi Việt Nam

By |July 26th, 2014|News|Chức năng bình luận bị tắt ở Gumi Viet Nam tham gia hội chợ việc làm