Tôi đã đăng một video Boom Boom Balloon như là một bản demo phát triển ứng dụng AR。

『Boom Boom Balloon』là một mini game được tạo ra bằng HTML5+CSS3+JQuery 。
Vì được viết bằng HTML5、Nó có thể tương ứng với các various terminals trong một mã nguồn HTML。
※View hiện tại thì tương thích với Ipad。

★Boom Boom Balloonhttp://gumiviet.com/demo/balloon-game/

★Cách chơi
Hãy chia thật nhiều bóng trong thời gian cho phép。Biểu tượng Gumi là điểm số cao,bong bóng đen là điểm trừ。
PC Browser :Đơn giản chỉ cần di chuyển con trỏ vào bong bóng, và bạn có thể phá vỡ một quả bóng。
iPad Safari: Bạn có […]