Đoạn movie dưới đây có tựa đề là “PPAP”đang trở nên rất là nổi tiếng khắp thế giới.

Bài hát được viết bởi Piko Taro, 1 diễn viên hài người Nhật và đoạn video đã thu hút hơn 1 triệu người xem trên YouTube.

 

Ngạc nhiên hơn là được ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber chia sẻ trên toàn thế giới.

Bài hát và điệu nhảy của PPAP được những người hâm mộ trên thế giới bắt chước.

→PPAPP←

Và ngay tại gumi Việt Nam, “PPAPP” (Pen-Pineapple-Apple-Pen-Project) cũng bắt đầu.

 

Tất cả nhân viên công ty đều tham gia rất vui và thú vị.

Mới các […]