Project Description

AR(Augmented Reality – thực tế ảo) là việc sử dụng những hình ảnh hay nội dung được định trước để tương tác với hình ảnh thực tế thu được từ camera của smartphone. Tại gumi Việt Nam, chúng tôi sử dụng năng lực đó để phát triển ứng dụng bằng việc sử dụng AR maker.

Đã có rất nhiều quảng cáo promotion đã sử dụng tool AR, và chúng tôi cũng sẽ cung cấp những promotion mới nhất đến cho khách hàng. Thêm nữa, cùng với sự kết hợp kỹ thuật của QR(Quick Response) mà chúng tôi đã phát triển 1 ứng dụng mới là [Hybrid Reader]. Cùng với kỹ thuật này, khách hàng có thể sử dụng thay thế cho phương pháp quảng cáo trên giấy truyền thống bằng kỹ thuật digital mang phong cách mới mẻ, hiện đại.

Đến với công ty gumi Việt Nam, chúng tôi xin được cung cấp cho khách hàng những ideal kết hợp giữa digital và analog theo công nghệ mới nhất hiện nay.

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us