Project Description

Mirror Screen được cấu tạo rất đơn giản, cùng với 3 mặt ghép trong suot tạo thành hinh tam giác lập thể, phía trên đỉnh được đặt 1 màn hình chiếu để chiếu hình ảnh xuống. Do sự phản chiếu của 3 mặt đã khiến cho hình ảnh được phản chiếu bên trong tam giác trở thành hình ảnh lập thể 3D xuất hiện ngay giữa. Với Mirror Screen, bất cứ thiết bị nào như iPhone,iPad,Smartphone hay TV, bất cứ ai, bất cứ địa điểm hay thời gian nào cũng có thể thực hiên được. Ví dụ như, tại các event quảng cáo sản phẩm mới,khác hàng có thể sử dụng kỹ thuật này để giới thiệu 1 cách chi tiết và sống đông nhất, hơn nữa có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ ở các mặt khác nhau, dành cho các khách hàng nước ngoài khi tham gia event. Kết hợp với chức năng nhận biết âm thanh, khách hàng có thể sử dụng tiếng vỗ tay, hay tiếng chuông,trống để điều khiển màn hình chuyển sang cảnh tiếp theo mà không cần bất cứ đồ điều khiển nào.

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us