Project Description

Quiz game là một demo đơn giản của hybrid application.
Hybrid applications là các ứng dụng chạy trên nền web, có thể truy cập vào các tính năng của thiết bị như là camera, accelerometr… và có thể được cài đặt trên các thiết bị có các hệ điều hành khác nhau như : iOS, Android…
Đây là một game đơn giản, bạn chỉ cần lựa chọn câu trả lời tốt nhất với các câu hỏi được chương trình đưa ra.

Trong tương lai, gumi Vietnam sẽ tạo ra nhiều hybrid applications.

Hybrid application

 • Hybrid application là sự kết hợp giữa web application và native application.
 • Web applications có thể chạy trên nhiều thiết bị khác nhau nhưng không thể truy cập vào các tính năng đặc trưng của thiết bị như camera, accelerometer…
 • Native applications sử dụng các các tính năng đặc trưng của thiết bị nhưng với một source code không thể tạo ra các file cài đặt cho các thiết bị có các platform khác nhau như iOS, Android…
 • Hybrid applications có thể truy cập các tính năng riêng của thiết bị (camera…), có thể chạy offline trên các thiết bị di động có hệ điều hành khác nhau (iOS, Android, windows phone…), được tạo bằng cách sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript và được phân phối bởi các cửa hàng ứng dụng.
 • Bằng cách sử dụng PhoneGap, các nhà phát triển phần mềm có thể tạo ra các hybrid applications.

Quiz Game

 • Demo này là một sản phẩm hybrid application và được tạo ra bằng cách sử dụng PhoneGap.
 • Demo có thể tạo ra các file cài đặt ứng dụng trên các thiết bị có các hệ điều hành khác nhau.
 • Demo là một game đơn giản.
 • Bạn cần đưa ra câu trả lời tốt nhất với các câu hỏi mà chương trình đưa ra.
 • Với một câu trả lời đúng bạn sẽ kiếm được 20 điểm.
 • Sau khi trả lời xong 5 câu hỏi, chương trình sẽ tính toán lại số điểm mà bạn đạt được (cao nhất là 100 điểm).
Android Verison  Windows Phone Version

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us