Cung cấp dịch vụ chất lượng cao với chi phí thấp

グミベトナム、私達を選ぶ理由

Phát triển offshore của gumi Việt Nam xin được cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao với những chi phí thực hiện tốt nhất, xoá bỏ ranh giới và những điểm còn thiếu sót của Offshore (rào cản ngôn ngữ,văn hoá khác nhau mà phát sinh ra vấn đề). Tại Việt Nam,nguồn nhân lực dồi dào cùng với kiến thức kỹ thuật chuyên nghiệp,chúng tôi sẵn sàng đáp ứng dịch vụ với chi phí bất ngờ. Hơn thế nữa, công ty của chúng tôi đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nên khách hàng có thể suy nghĩ sử dụng dịch vụ của chúng tôi làm bàn đạp cho chiến lược đầu tư của mình vào Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

  • Phát triển Offshore・Phát triển Labo
  • Ứng dụng Smartphone(iPhone, Android)
  • HTML5+JavaScript+CSS3
  • Hỗ trợ các loại Promotion

Our services – What we do best

Chúng tôi chế tạo các sản phẩm công nghệ Hibrick bằng HTML5+CSS3+Javascript cho các thiết bị iPhone・Android・Tablet, và có thể chế tạo những ứng dụng mở rộng mang tính quảng cáo. Hơn thế nữa, chúng tôi đã có những ứng dụng đạt hiệu quả cao trong các phát triển ứng dụng AR promotion, ứng dụng MR2GO.

gumi Việt Nam cung cấp các dịch vụ phát triển hệ thống mang tính open・Web thống qua cơ sở phát triển offshore dựa trên căn bản kỹ thuật・chất lượng. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ phát triển offshore tại Việt Nam cho các dự án nâng cấp, thay đổi nội dung web, phát triển dữ liệu hay phát triển bảo trì. Cùng với đội ngũ lập trình HTML5 chuyên nghiệp, các dự án chỉ để lập trình cũng được chúng tôi đáp ứng cho khách hàng.

gumi Việt Nam xin được cung cấp dịch vụ phát triển offshore theo 1 phong cách hoàn toàn mới với 1 thành viên chịu trách nhiệm chính cố định nghe theo những chỉ thị của khách hàng, quản lý đội ngũ team theo chuyên môn yêu cầu của khách hàng cùng với hợp đồng có thời gian nhất định. Thêm nữa, khách hàng có thể sử dụng phát triển labo của chúng tôi làm cơ sở cho chiến lược đầu tư vào Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Đây là 1 trong những dịch vụ chủ chốt của công ty gumi Vietnam, tham gia các dự án outsourcing về lập trình code, đặc biệt là lập trình HTML5 phục vụ cho các thiết bị smartphone.

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us