Phát triển ứng dụng điện thoại

Công ty chúng tôi có nhiều king nghiệm trong các thiết kế, phát triển ứng dụng Android, ứng dụng iPhone.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ, cung cấp UX tinh vi tốt nhất cho các mô hình kinh doanh của khách hàng để phát triển iPhone · ứng dụng Android.
Cùng với những thành tích đã đạt được trong nước như AR promotion, ứng dụng tích hợp MR2GO, chúng tôi có thể chế tạo những ứng dụng mang tính demo quảng cáo, hoặc những áp dụng công nghệ cao như HTML5+CSS3+Javascript để làm ra những ứng dụng cho các thiết bị iPhone・Android・Tablet…
Chúng tôi còn có dịch vụ lập kế hoạch, phát triển và áp dụng.

Dịch vụ kế hoạch・ phát triển ・ứng dụng

Dịch vụ sẽ sử dụng những tài khoản có giấy phép của smartphone để lập kế hoạch thiết kế và thiết lập server. Đặc biệt là License application của (Google Play Store, App Store)

Giải pháp ứng dụng đa nềng tảng ( mutil-platform )

Công ty chúng tôi hiện đang sử dụng công nghệ Cross platform (multi-platform) của ứng dụng PhoneGap để đáp ứng những ứng dụng năng động.
 iPhone=Objective-C
 Android=Java
 PhoneGap=HTML5+JavaScript+CSS3
 →Cross-platform(iPhone・Android・Windows Phone・Symbian etc)

※Các chức năng chính trên PhoneGap

Accelerometer Gia tốc
Camera Camera
Compass Định vị
Contacts Danh bạ
File Tập tin
Geolocation Thông tin định vị
Media Media
Network Network
Notification (Alert,Sound,Vibration) Thông báo
Storage Lưu trữ
PhoneGap : Sử dụng Build, để tạo ra ứng dụng từ HTML5+CSS+JavaScript để có thể sử dụng trên các thiết bị.

Sử dụng máy tính bảng để phát triển nội dung MR2GO áp dụng cho ngành công nghiệp y tế.

Sử dụng MR để tạo ra những nội dung điện tử kỹ thuật số hỗ trợ quảng cáo trong ngành y tế.
Những nội dung quảng cáo được lưu trong iPad dưới dạng offline để có thể sử dụng trong bệnh viện, khi nào rời xa khỏi bệnh viện sẽ upload dữ liệu lên server.
Admin quản lý tablet của khách hàng có thể tự do tải về các tài liệu hoặc những dữ liệu đã được lưu sẵn trong thiết bị.

Ứng dụng AR

Công ty chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo những ứng dụng AR
Chúng tôi sử dụng thư viện AR Vuforia SDK kết hợp với Qualcommđể tạo ra ứng dụng có thể chạy trên AndroidOS / iOS.

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us