Call us : 028-3930-2407

MVP

  • 乾杯のひとこま
    Permalink Gallery

    (日本語) 今月のMVP授与式とさわやか過ぎる新人君!

(日本語) 今月のMVP授与式とさわやか過ぎる新人君!

By |June 17th, 2014|All Blogs, Staff Blog|Chức năng bình luận bị tắt ở (日本語) 今月のMVP授与式とさわやか過ぎる新人君!
  • ティンさんと賞状を持ったアンさんの2ショット
    Permalink Gallery

    (日本語) 4月のMVP授与式(GV-MVPC)と期待の新人!

(日本語) 4月のMVP授与式(GV-MVPC)と期待の新人!

Xin chào, tôi là Hoshi.

Bây giờ đã là tháng 4 rồi nhỉ!
Tại Nhật thì bây giờ là thời gian hoa Anh Đào nở,nhưng tại TP HCM của[…]

By |April 10th, 2014|All Blogs, Staff Blog|Chức năng bình luận bị tắt ở (日本語) 4月のMVP授与式(GV-MVPC)と期待の新人!

Tặng giải MVP (Most Valuable Player)

Xin chào, tôi là Hoshi

Bây giờ đã là Tháng 3 rồi nhỉ.
Vào thời gian này, Nhật bản đang những ngày quyết toán cuối năm, thậ[…]

By |March 10th, 2014|Staff Blog|Chức năng bình luận bị tắt ở Tặng giải MVP (Most Valuable Player)