Don’t you dream of having your own software development team in Vietnam??
Let’s we fulfill your dream strategically with our very own service “gumi Labo”.

We truly care about our customers and after sale services

Chúng tôi chế tạo các sản phẩm công nghệ Hibrick bằng HTML5+CSS3+Javascript cho các thiết bị iPhone・Android・Tablet, và có thể chế tạo những ứng dụng mở rộng mang tính quảng cáo. Hơn thế nữa, chúng tôi đã có những ứng dụng đạt hiệu quả cao trong các phát triển ứng dụng AR promotion, ứng dụng MR2GO, …
gumi Việt Nam cung cấp các dịch vụ phát triển hệ thống mang tính open・Web thống qua cơ sở phát triển offshore dựa trên căn bản kỹ thuật・chất lượng. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ phát triển offshore tại Việt Nam cho các dự án nâng cấp, thay đổi nội dung web, phát triển dữ liệu hay phát triển bảo trì. Cùng với đội ngũ lập trình HTML5 chuyên nghiệp, các dự án chỉ để lập trình cũng được chúng tôi đáp ứng cho khách hàng.
gumi Việt Nam xin được cung cấp dịch vụ phát triển offshore theo 1 phong cách hoàn toàn mới với 1 thành viên chịu trách nhiệm chính cố định nghe theo những chỉ thị của khách hàng, quản lý đội ngũ team theo chuyên môn yêu cầu của khách hàng cùng với hợp đồng có thời gian nhất định. Thêm nữa, khách hàng có thể sử dụng phát triển labo của chúng tôi làm cơ sở cho chiến lược đầu tư vào Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Our works

We are proud to introduce our works

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us

News

Blog