Thông tin công ty

Tên công ty Cổ phần gumi Việt Nam
Ngày thành lập Tháng 10 năm 2013
Vốn 10 triệu yên
Đại diện Bùi Huyền My(CEO)
Nhân viên 30 nhân viên
Địa chỉ 290/26 – 384/60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ
  • Tối ưu hoạt động quản lý doanh nghiệp
  • Hỗ trợ các giải pháp doanh nghiệp và đầu tư
  • Offshoring
  • Website/Mobile App
Công ty mẹ gumi Corporation (Shibuya-ku, Tokyo)
Tham khảo