Gia nhập thị trường

 

Đầu tư & Thành lập


Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi kết hợp cùng văn phòng luật có chuyên môn pháp lý và bề dày kinh nghiệm để hướng dẫn bạn một cách liền mạch trong toàn bộ quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn tại Việt Nam.

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ

Giải pháp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Cấu trúc và quản lý doanh nghiệp
Tư vấn thuế và lập kế hoạch thuế

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Hộ kinh doanh

 

Chọn cấu trúc phù hợp cho kinh doanh của bạn

 

Công ty cổ phần Công ty TNHH Công ty VPĐD nước ngoài
Lý tưởng cho các nhà đầu tư (Việt Nam và Nước ngoài) yêu cầu cấu trúc công ty phức tạp. Cấu trúc phổ biến nhất cho các nhà đầu tư (Việt Nam và Nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam. Lý tưởng cho các công ty nước ngoài muốn nghiên cứu và tìm hiểu thị trường tại Việt Nam.
 • Tối thiểu có 3 cổ đông
 • Có thể kinh doanh mọi ngành nghề phù hợp pháp luật
 • Cơ cấu quản lý chặt chẽ nhưng phức tạp
 • Yêu cầu Hội đồng quản trị
 • Chỉ cần 1 hoặc 2 thành viên
 • Có thể kinh doanh mọi ngành nghề phù hợp pháp luật
 • Cơ cấu quản lý đơn giản
 • Yêu cầu người đại diện pháp luật
 • Không có thành viên góp vốn
 • Không được kinh doanh, chỉ làm văn phòng liên lạc nghiên cứu thị trường.
 • Cơ cấu quản lý đơn giản
 • Yêu cầu trưởng đại diện
Thời gian thành lập

 • 1 tuần đối với 100% vốn Việt Nam
 • 4-6 tuần đối với FDI
Thời gian thành lập

 • 1 tuần đối với 100% vốn Việt Nam
 • 4-6 tuần đối với FDI
Thời gian thành lập

 • 4-6 tuần đối với FDI