S U B S C R I B E

Bạn có thử thách? Chúng tôi chấp nhận!

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong dự án hay đơn giản chỉ muốn thảo luận,
hãy liên lạc ngay với chúng tôi!

gumi Vietnam .,JSC. sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được cho mục đích phản hồi các tài liệu và giấy tờ liên quan hoặc cho các mục đích tương tự khác. Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước đó của từng cá nhân. Khi bạn nhấn Gửi tin, bạn đã đồng ý thực hiện mọi điều khoản theo điều kiện sử dụng và chính sách của gumi Vietnam

Văn phòng chúng tôi

Địa chỉ: 290/26 - 384/60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: contact@gumiviet.com

Điện thoại: 028-3930-2407

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30

Theo dõi chúng tôi