Tuyển dụng IT support

#Yêu cầu công việc:  – Quản lý hệ thống công nghệ thông tin và máy tính, đảm bảo an ninh dữ liệu trong nội bộ công ty – Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đánh giá các hoạt động CNTT và dữ liệu điện tử – Thiết kế, phát triển, thực hiện và...

Tuyển dụng lập trình viên NodeJS (từ 2 năm kinh nghiệm)

#Mô tả công việc – Đọc hiểu thông số kỹ thuật, phân tích yêu cầu sản phẩm và kiểm tra các thành phần phần mềm – Đảm bảo tất cả công việc tuân thủ các phương pháp và quy trình phát triển phần mềm – Triển khai code sạch, hiệu quả và có thể bảo...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VỊ TRÍ BUSINESS ANALYST

#Yêu cầu chung: – Có hiểu biết về cách vận hành của website Magento trong các dự án Ecommerce, online marketplace, etc – Có hiểu biết về UI/UX và hành vi người dùng là một lợi thế lớn – Có kỹ năng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, dịch thuật) – Có kỹ năng phân...

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHP

#Required Skills – 2-4 years of experience in MVC PHP framework (Laravel, Symfony, Slim, CodeIgniter) – The ideal candidate will have a SOLID understanding of PHP frameworks – Have foundational knowledge of Restful concepts. – Experienced in designing and maintaining MySQL databases (and motivated to keep queries optimized). – Ability to work under pressure and...