Mang lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp và tích cực cho tất cả nhân viên

Làm việc cùng chúng tôi, giao tiếp hàng ngày bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Nhật, …), bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang trở nên tự tin hơn cả trong công việc và ngoài xã hội. Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội làm việc tại gumi Nhật Bản hoặc phía khách hàng tại Nhật Bản.