Câu lạc bộ Tiếng Nhật

Câu lạc bộ tiếng Nhật được tổ chức hoàn toàn miễn phí có tên TERACO-LABO do người Nhật đứng lớp nhằm mục đích tạo điều kiện cho những người muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Nhật và có cơ hội giao lưu với người nước ngoài.