Bảo hiểm

Tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng. Ngoài ra đối với các nhân viên thâm niên sẽ được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt.