Thiết bị công nghệ cao

Chúng tôi cam kết mang lại một môi trường làm việc công nghệ cao với các thiết bị MAC cho nhân viên. Luôn tiếp cận các công nghệ mới như Oculus, Kinect, HTV Vive, v.v.