Chính sách lương và thưởng hấp dẫn

+ Lương cạnh tranh với các chính sách đãi ngộ tốt như lương tháng 13, thưởng thâm thiên, bonus chuyên cần, bonus giới thiệu nhân viên, bonus ngoại ngữ,…
+ Tăng lương hàng năm, mỗi thành viên đều được điều chỉnh tăng lương 2 lần/ 1 năm dựa trên kết quả năng lực qua mỗi kỳ đánh giá.
+ Một năm có 14 ngày phép, cứ sau một năm được cộng thêm một ngày phép, maximum là 20 ngày phép.